ï»?!DOCTYPE html> 商友12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯助力吕梁新城道路照明工½E‹å¾è®?----- 商友12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯助力吕梁新城道路照明工½E‹å¾è®?/title> <meta name="keywords" content="12¾cÏx™¯è§‚èµ\ç?吕梁新城道èµ\照明工程å»ø™®¾,商友12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯助力吕梁新城道路照明工½E‹å¾è®? /> <meta name="Description" content="2012òq?0æœ?7æ—?吕梁新城å»ø™®¾å¥ åŸºä»ªå¼éš†é‡ä¸¾è¡Œ,商友照明很荣òq¸å‚与吕梁新城道路照明工½E‹å¾è®?为其提供12¾cÏx™¯è§‚èµ\ç?12¾c³çŽ‰å…°ç¯½{‰ç…§æ˜Žç¯å…?" > <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <meta name="copyright" content="www.szjintianhong.com,òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸,版权所æœ?> <meta name="author" content="www.szjintianhong.com,òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> <link href="/Templates/cn/css/Style.css" type="text/css" rel="stylesheet"><link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn/css/bootstrap.min.css"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"/> <link rel="bookmark" href="/favicon.ico"/> <script language="javascript" src="/Templates/cn/js/Html.js"></script> <style> body{ -moz-user-select: none; -webkit-user-select: none; -ms-user-select: none; -khtml-user-select: none; user-select: none; } @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { #MLeft{display:none;} #Mail #MCenter{width: 100%;margin-left: 0px;} #Mail #MCenter #CMail{width: 100%} #Prodlist ul{width: 50%;} #Prodlist .Pimg{width: 100%;height:auto;} #Prodlist .Text{width: 100%}.xiangg_right{float: left;padding: 30px;width:100%;} #Prodlist .tagmore{display: none} #Mail{width: 100%} #CMail .bt .more{display: none} img{display: inline-block!important;} #Prodview .PDesc .PDescinfo{width: 100%;padding: 0px} #Mail #MCenter #CMail #Prodview{padding:15px;} #Prodview .PDesc .PDescBt{margin-left: 0px} .pd_content{display: none}#Prodview .prov_left{width: 100%}#Prodview .Pimg{width: 100%} } @media (min-width: 480px) and (max-width: 767px) { #MLeft{display:none;} #Mail #MCenter{width: 100%;margin-left: 0px;} #Mail #MCenter #CMail{width: 100%} #Prodlist ul{width: 50%;} #Prodlist .Pimg{width: 100%;height:auto;} #Prodlist .Text{width: 100%}.xiangg_right{float: left;padding: 30px;width:100%;} #Prodlist .tagmore{display: none} #Mail{width: 100%} #CMail .bt .more{display: none} img{display: inline-block!important;} #Prodview .PDesc .PDescinfo{width: 100%;padding: 0px} #Mail #MCenter #CMail #Prodview{padding:15px;} #Prodview .PDesc .PDescBt{margin-left: 0px} .pd_content{display: none}#Prodview .prov_left{width: 100%}#Prodview .Pimg{width: 100%} } @media (max-width: 479px) { #MLeft{display:none;} #Mail #MCenter{width: 100%;margin-left: 0px;} #Mail #MCenter #CMail{width: 100%} #Prodlist ul{width: 50%;} #Prodlist .Pimg{width: 100%;height:auto;} #Prodlist .Text{width: 100%}.xiangg_right{float: left;padding: 30px;width:100%;} #Prodlist .tagmore{display: none} #Mail{width: 100%} #CMail .bt .more{display: none} img{display: inline-block!important;} #Prodview .PDesc .PDescinfo{width: 100%;padding: 0px} #Mail #MCenter #CMail #Prodview{padding:15px;} #Prodview .PDesc .PDescBt{margin-left: 0px} .pd_content{display: none}#Prodview .prov_left{width: 100%}#Prodview .Pimg{width: 100%} } @media screen and (max-width: 600px) { #MLeft{display:none;} #Mail #MCenter{width: 100%;margin-left: 0px;} #Mail #MCenter #CMail{width: 100%} #Prodlist ul{width: 50%;} #Prodlist .Pimg{width: 100%;height:auto;} #Prodlist .Text{width: 100%}.xiangg_right{float: left;padding: 30px;width:100%;} #Prodlist .tagmore{display: none} #Mail{width: 100%} #CMail .bt .more{display: none} img{display: inline-block!important;} #Prodview .PDesc .PDescinfo{width: 100%;padding: 0px} #Mail #MCenter #CMail #Prodview{padding:15px;} #Prodview .PDesc .PDescBt{margin-left: 0px} .pd_content{display: none}#Prodview .prov_left{width: 100%}#Prodview .Pimg{width: 100%} } @media screen and (max-width: 600px) { table td:before { content: attr(data-label); float: left; text-transform: uppercase; font-weight: bold; } } </style> <body style=" overflow-x: hidden;"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"><s id="acawe"></s><div id="acawe"></div><small id="acawe"></small><xmp id="acawe"><button id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></button></xmp><div id="acawe"><wbr id="acawe"><label id="acawe"></label></wbr></div><div id="acawe"><button id="acawe"><button id="acawe"></button></button></div><wbr id="acawe"></wbr><wbr id="acawe"></wbr><small id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></small><label id="acawe"></label><div id="acawe"><label id="acawe"><label id="acawe"></label></label></div><label id="acawe"></label><div id="acawe"></div><s id="acawe"><strong id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></strong></s><strong id="acawe"><xmp id="acawe"><div id="acawe"></div></xmp></strong><button id="acawe"></button><label id="acawe"><strong id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></strong></label><button id="acawe"><strong id="acawe"><strong id="acawe"></strong></strong></button><wbr id="acawe"></wbr><button id="acawe"></button><strong id="acawe"><xmp id="acawe"><div id="acawe"></div></xmp></strong><button id="acawe"></button><s id="acawe"></s><div id="acawe"></div><small id="acawe"></small><small id="acawe"><div id="acawe"><button id="acawe"></button></div></small><wbr id="acawe"></wbr><div id="acawe"></div><button id="acawe"></button><small id="acawe"></small><s id="acawe"></s><small id="acawe"><button id="acawe"><s id="acawe"></s></button></small><strong id="acawe"><xmp id="acawe"><small id="acawe"></small></xmp></strong><div id="acawe"><button id="acawe"><s id="acawe"></s></button></div><s id="acawe"><strong id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></strong></s><xmp id="acawe"></xmp><button id="acawe"></button><button id="acawe"></button><small id="acawe"></small><xmp id="acawe"></xmp><small id="acawe"></small><xmp id="acawe"><small id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></small></xmp><div id="acawe"></div><div id="acawe"></div><small id="acawe"></small><xmp id="acawe"><small id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></small></xmp><button id="acawe"><label id="acawe"><strong id="acawe"></strong></label></button><button id="acawe"><s id="acawe"><strong id="acawe"></strong></s></button><button id="acawe"></button><s id="acawe"></s> <s id="acawe"></s><div id="acawe"></div><div id="acawe"></div><label id="acawe"><strong id="acawe"><small id="acawe"></small></strong></label><div id="acawe"><label id="acawe"><label id="acawe"></label></label></div><button id="acawe"></button><small id="acawe"></small><label id="acawe"></label><small id="acawe"></small><s id="acawe"><label id="acawe"><strong id="acawe"></strong></label></s><s id="acawe"></s><div id="acawe"></div><div id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></div><wbr id="acawe"></wbr><strong id="acawe"></strong><strong id="acawe"><strong id="acawe"><small id="acawe"></small></strong></strong><s id="acawe"></s><small id="acawe"><s id="acawe"><s id="acawe"></s></s></small><strong id="acawe"></strong><strong id="acawe"><small id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></small></strong><div id="acawe"></div><s id="acawe"><xmp id="acawe"><small id="acawe"></small></xmp></s><wbr id="acawe"></wbr><small id="acawe"></small><label id="acawe"></label><strong id="acawe"><small id="acawe"><div id="acawe"></div></small></strong><strong id="acawe"><small id="acawe"><div id="acawe"></div></small></strong><strong id="acawe"></strong><strong id="acawe"><xmp id="acawe"><div id="acawe"></div></xmp></strong><div id="acawe"></div><small id="acawe"></small><xmp id="acawe"></xmp><label id="acawe"></label><label id="acawe"></label><small id="acawe"></small><label id="acawe"></label><small id="acawe"><div id="acawe"><button id="acawe"></button></div></small><small id="acawe"></small><small id="acawe"></small><button id="acawe"></button><xmp id="acawe"></xmp><small id="acawe"></small><div id="acawe"><button id="acawe"><label id="acawe"></label></button></div><strong id="acawe"></strong><button id="acawe"></button><button id="acawe"><s id="acawe"><strong id="acawe"></strong></s></button><s id="acawe"></s><xmp id="acawe"></xmp><button id="acawe"><s id="acawe"><strong id="acawe"></strong></s></button><div id="acawe"></div> <small id="acawe"><wbr id="acawe"><button id="acawe"></button></wbr></small><small id="acawe"></small><label id="acawe"></label><button id="acawe"></button><label id="acawe"></label><div id="acawe"></div><strong id="acawe"><small id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></small></strong><wbr id="acawe"></wbr><label id="acawe"><xmp id="acawe"><div id="acawe"></div></xmp></label><strong id="acawe"></strong><button id="acawe"><label id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></label></button><button id="acawe"></button><div id="acawe"></div><div id="acawe"></div><strong id="acawe"></strong><small id="acawe"></small><button id="acawe"></button><strong id="acawe"></strong><xmp id="acawe"></xmp><div id="acawe"></div><label id="acawe"></label><label id="acawe"></label><div id="acawe"></div><label id="acawe"></label><label id="acawe"><xmp id="acawe"><div id="acawe"></div></xmp></label><wbr id="acawe"></wbr><wbr id="acawe"><s id="acawe"><label id="acawe"></label></s></wbr><small id="acawe"></small><xmp id="acawe"></xmp><div id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></div><div id="acawe"></div><small id="acawe"><wbr id="acawe"><button id="acawe"></button></wbr></small><wbr id="acawe"><s id="acawe"><label id="acawe"></label></s></wbr><small id="acawe"><div id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></div></small><button id="acawe"><label id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></label></button><label id="acawe"></label><div id="acawe"></div><wbr id="acawe"></wbr><div id="acawe"><button id="acawe"><label id="acawe"></label></button></div><strong id="acawe"></strong><strong id="acawe"><small id="acawe"><small id="acawe"></small></small></strong><strong id="acawe"></strong><wbr id="acawe"></wbr><small id="acawe"></small><button id="acawe"></button><label id="acawe"></label><small id="acawe"></small><wbr id="acawe"></wbr><small id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></small><label id="acawe"></label> <small id="acawe"></small><xmp id="acawe"></xmp><s id="acawe"></s><wbr id="acawe"></wbr><label id="acawe"><strong id="acawe"><small id="acawe"></small></strong></label><strong id="acawe"><xmp id="acawe"><div id="acawe"></div></xmp></strong><div id="acawe"></div><wbr id="acawe"></wbr><wbr id="acawe"></wbr><button id="acawe"><label id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></label></button><wbr id="acawe"><button id="acawe"><label id="acawe"></label></button></wbr><s id="acawe"></s><label id="acawe"></label><div id="acawe"></div><small id="acawe"></small><strong id="acawe"></strong><xmp id="acawe"></xmp><button id="acawe"></button><div id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></div><wbr id="acawe"><button id="acawe"><label id="acawe"></label></button></wbr><button id="acawe"><label id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></label></button><s id="acawe"><strong id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></strong></s><s id="acawe"></s><small id="acawe"></small><wbr id="acawe"></wbr><wbr id="acawe"></wbr><div id="acawe"><button id="acawe"><s id="acawe"></s></button></div><xmp id="acawe"><div id="acawe"><button id="acawe"></button></div></xmp><wbr id="acawe"><s id="acawe"><label id="acawe"></label></s></wbr><xmp id="acawe"><small id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></small></xmp><label id="acawe"></label><xmp id="acawe"><xmp id="acawe"><div id="acawe"></div></xmp></xmp><label id="acawe"><strong id="acawe"><small id="acawe"></small></strong></label><button id="acawe"><button id="acawe"><label id="acawe"></label></button></button><button id="acawe"></button><s id="acawe"><strong id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></strong></s><strong id="acawe"></strong><s id="acawe"></s><small id="acawe"></small><strong id="acawe"><small id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></small></strong><small id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></small><button id="acawe"><label id="acawe"><s id="acawe"></s></label></button><strong id="acawe"></strong><label id="acawe"><label id="acawe"><small id="acawe"></small></label></label><strong id="acawe"></strong><wbr id="acawe"></wbr><strong id="acawe"><xmp id="acawe"><small id="acawe"></small></xmp></strong><small id="acawe"></small><s id="acawe"><strong id="acawe"><small id="acawe"></small></strong></s><strong id="acawe"></strong> <s id="acawe"></s><button id="acawe"></button><strong id="acawe"><xmp id="acawe"><small id="acawe"></small></xmp></strong><s id="acawe"></s><wbr id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></wbr><label id="acawe"></label><button id="acawe"></button><div id="acawe"></div><xmp id="acawe"></xmp><label id="acawe"></label><button id="acawe"><label id="acawe"><strong id="acawe"></strong></label></button><strong id="acawe"></strong><small id="acawe"></small><label id="acawe"></label><wbr id="acawe"></wbr><s id="acawe"></s><s id="acawe"></s><wbr id="acawe"></wbr><s id="acawe"><label id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></label></s><small id="acawe"></small><button id="acawe"></button><label id="acawe"></label><wbr id="acawe"></wbr><label id="acawe"></label><button id="acawe"><label id="acawe"><label id="acawe"></label></label></button><div id="acawe"><button id="acawe"><label id="acawe"></label></button></div><wbr id="acawe"></wbr><s id="acawe"><strong id="acawe"><small id="acawe"></small></strong></s><xmp id="acawe"><div id="acawe"><wbr id="acawe"></wbr></div></xmp><xmp id="acawe"></xmp><div id="acawe"></div><xmp id="acawe"></xmp><xmp id="acawe"><div id="acawe"><button id="acawe"></button></div></xmp><wbr id="acawe"></wbr><s id="acawe"></s><div id="acawe"></div><xmp id="acawe"></xmp><s id="acawe"></s><s id="acawe"><label id="acawe"><xmp id="acawe"></xmp></label></s><small id="acawe"><div id="acawe"><button id="acawe"></button></div></small><wbr id="acawe"></wbr><s id="acawe"></s><s id="acawe"></s><small id="acawe"><div id="acawe"><button id="acawe"></button></div></small><button id="acawe"></button><small id="acawe"></small><s id="acawe"></s><button id="acawe"></button><div id="acawe"><wbr id="acawe"><s id="acawe"></s></wbr></div><button id="acawe"><label id="acawe"><strong id="acawe"></strong></label></button></div> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn/css/bootstrap.min.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn/wap/css/swiper.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn/wap/css/style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn/wap/css/subpage.css"/> <script type="text/javascript" src="/Templates/cn/wap/js/jquery-1.11.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Templates/cn/wap/js/nav.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Templates/cn/wap/js/swiper.js"></script> <script type="text/javascript" src="/Templates/cn/wap/js/lihe.js"></script> <script src="https://cdn.staticfile.org/html5shiv/r29/html5.min.js"></script> <script src="https://cdn.staticfile.org/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> <style> .header{width:100%;height:6rem;background:#fff; position:relative;} .head{position:relative;width:100%;height:6rem;text-align:left; box-shadow: 0 1px 2px rgba(9,2,4,.25);line-height:10rem;z-index:99;} .nav{ width:180px; height:28.6rem;position:absolute;right:0;top:6rem;z-index:1; background:#0035ad; opacity:0.9; overflow-x: hidden;display: none} .fixed{width:180px;position:fixed;right:0;top:6rem;z-index:5;overflow-x: hidden;-webkit-overflow-scrolling: touch;display: block} .nav_b{width:180px;margin:0 auto;border-bottom:1px solid #001e62; position:relative;} .nav_b a{display:block;width:100%;font:100 17px/40px 'microsoft yahei';color:#fff;text-indent:60px;} .nav_new{width:100%;background:#0035ad;height:5rem; overflow:hidden; } .nav_new a{display:inline-block;color:#fff;width:32%; text-align:center;font-size:1.4rem;font-family: "microsoft yahei"; line-height:2.5rem;} .banner{width: 100%;position: relative; padding-top:1px;} .swiper-pagination{ padding:0; margin:0;width: 100%!important;text-align: center!important;bottom: 0rem!important;} .swiper-pagination-bullet{width:0.6em!important;height:0.6em!important;background: #fff;opacity: 1!important; border-radius:0.3!important;} .swiper-pagination-bullet-active{ background: #f69c2a !important; } .swiper-container-horizontal>.swiper-pagination .swiper-pagination-bullet{margin:0 0!important;} .swiper-container-horizontal>.swiper-pagination .swiper-pagination-bullet:nth-child(2){margin:0 0.2rem!important;} .swiper-container-horizontal>.swiper-pagination .swiper-pagination-bullet:nth-child(4){margin:0 0.2rem!important;} .nav>li>a{padding: 0px} @media (min-width:1200px) and (max-width: 1920px) { .ssss{display:none;} } @media (min-width: 768px) and (max-width: 991px) { .ssss{display:block;} } @media (min-width: 480px) and (max-width: 767px) { } @media (max-width: 479px) { } @media screen and (max-width: 600px) { ins#newBridge { display: none; } } </style> <div class="ld_head hidden-md hidden-xs hidden-sm"> <div class="top_line"> <div class="big"> <p class="fl">òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸|室内/户外工程照明,路灯,景观照明,工厂照明节能攚w€ ä¸“å®?/p> <div class="tpline_r fr"> <a target="_blank">ENGLISH</a> <div class="ld_tsearch fr"> <form name="product_myformsearch" action="/Search.aspx" method="get"> <input type="text" placeholder="可输入关键词搜烦" id="search" name="keys" style=" padding-left: 21px; outline: none; height: 24px; margin-top: 7px;"> <input id="s_btn" value="" type="submit"> </form> </div> </div> <br /> </div> </div> <div class="ld_top"> <div class="big"> <h1 class="fl"><a href="/"> <img title="òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸|室内/户外工程照明,路灯,景观照明,工厂照明节能攚w€ ä¸“å®? alt="òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸|室内/户外工程照明,路灯,景观照明,工厂照明节能攚w€ ä¸“å®? src="/Templates/cn/images/top_logo.jpg" /></a></h1> <!--nav--> <div class="ld_nav fr"> <a href="/" title="首页">首页</a> <a href="/About.html" title="关于商友">关于商友</a> <a href="/ProdClass/ProductClass-3-1.html" title="产品信息">产品信息</a> <a href="/News/NewClass-2-1.html" title="新闻动æ€?>新闻动æ€?/a> <a href="/CibsService/NewClass-17-1.html" title="服务与支æŒ?>服务与支æŒ?/a> <a href="/News/NewClass-6-1.html" title="工程案例">工程案例</a> <a href="/Contact.html" title="联系我们">联系我们</a> <div style=" margin-top: 4px; float: right;"><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="https://wpa.b.qq.com/cgi/wpa.php?key=XzgwMDA1Mzc4OV80OTM3MTFfODAwMDUzNzg5Xw"></script></div> </div> <br /> </div> </div> </div> <div id="height_nav"></div> <style>.ld_nav a { padding: 0 16px; }</style> <!--手机站头éƒ?-> <ul class="nav hidden-lg"> <li class="nav_b"><a href="/wap/index.aspx" title="首页">首页</a></li> <li class="nav_b"><a href="/About.html" title="关于商友">关于商友</a></li> <li class="nav_b"><a href="/ProdClass/ProductClass-3-1.html" title="产品信息">产品信息</a></li> <li class="nav_b"><a href="/News/NewClass-2-1.html" title="新闻动æ€?>新闻动æ€?/a></li> <li class="nav_b"><a href="/CibsService/NewClass-17-1.html" title="服务与支æŒ?>服务与支æŒ?/a></li> <li class="nav_b"><a href="/News/NewClass-6-1.html" title="工程案例">工程案例</a></li> <li class="nav_b"><a href="/Contact.html" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> <div class="allpage hidden-lg "> <div class="header clear-fix"> <div class="head"> <a href="/wap" class="logo"> <img src="/Templates/cn/wap/images/logo.jpg" style="margin-top: -35px;"/> </a> <div class="nav-btn commonfont"></div> </div> </div> <!--滚动å›?-> <div class="banner hidden-lg "> <div class="swiper-container"> <div class="swiper-wrapper"> <div class="swiper-slide"><img src="/Templates/cn/wap/images/banner1.jpg" alt="images/banner2.jpg"></div> <div class="swiper-slide"><img src="/Templates/cn/wap/images/banner2.jpg" alt="images/banner2.jpg"></div> <div class="swiper-slide"><img src="/Templates/cn/wap/images/banner3.jpg" alt="images/banner2.jpg"></div> <div class="swiper-slide"><img src="/Templates/cn/wap/images/banner4.jpg" alt="images/banner2.jpg"></div> <div class="swiper-slide"><img src="/Templates/cn/wap/images/banner5.jpg" alt="images/banner2.jpg"></div> </div> <!-- Add Pagination --> <div class="swiper-pagination"></div> </div> </div> </div> <!--banner--> <script type="text/javascript" src="/Templates/cn/js/jquery.flexslider-min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(window).load(function() { $('.flexslider').flexslider({ directionNav: false, pauseOnAction: false }); }); $(window).scroll(function() { var scrollHeight = $(document).scrollTop(); if (scrollHeight > 117) { $('.ld_head').addClass('gundtop'); } else { $('.ld_head').removeClass('gundtop'); } }); </script> <div id="CFlashAd " class="hidden-md hidden-xs hidden-sm" style="background: url(/Templates/cn/images/news_banner.jpg) no-repeat center 0;height: 250px"></div> <div id="Mail"> <div id="MLeft"> <div id="LeftBk"> <ul class="bt">工程案例</ul> <div class="list otherlist"> <ul> <li><a href="/News/NewClass-12-1.html">路灯工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-9-1.html">太阳能èµ\灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-7-1.html">工矿灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-8-1.html">隧道灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-23-1.html">聚光灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-10-1.html">投光灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-11-1.html">泛光灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-15-1.html">高杆灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-13-1.html">景观灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-14-1.html">庭院灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-16-1.html">监控杆工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-17-1.html">球场灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-18-1.html">柱头灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-19-1.html">草坪灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-24-1.html">太阳能灯工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-25-1.html">城市亮化灯具工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-20-1.html">户外照明灯具工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-21-1.html">室内照明灯具工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-22-1.html">光源/电器工程</a></li></ul> </div><div style="clear:both"></div> </div> </div> <div id="MCenter"> <div id="CMail"> <ul class="bt"><span class="more">当前位置åQ?a href="/">首页</a> >> > <a href="/News/NewClass-6-1.html">工程案例</a> > <a href="/News/NewClass-18-1.html">柱头灯工½E?/a> </span><img src="/Templates/cn/images/bt_icon.png" />  æŸ±å¤´ç¯å·¥½E?/ul> <div class="pro_slist hidden-lg"><ul> <li><a href="/News/NewClass-12-1.html">路灯工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-9-1.html">太阳能èµ\灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-7-1.html">工矿灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-8-1.html">隧道灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-23-1.html">聚光灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-10-1.html">投光灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-11-1.html">泛光灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-15-1.html">高杆灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-13-1.html">景观灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-14-1.html">庭院灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-16-1.html">监控杆工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-17-1.html">球场灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-18-1.html">柱头灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-19-1.html">草坪灯工½E?/a></li> <li><a href="/News/NewClass-24-1.html">太阳能灯工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-25-1.html">城市亮化灯具工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-20-1.html">户外照明灯具工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-21-1.html">室内照明灯具工程</a></li> <li><a href="/News/NewClass-22-1.html">光源/电器工程</a></li></ul> </div> <div class="Connent Newconent Newconent2"> <h3>商友12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯助力吕梁新城道路照明工½E‹å¾è®?/h3> <div class="RTitle">来源:商友照明 发布日期:2017-3-24 16:48:00 </div> <p>2012òq?0æœ?7æ—?吕梁新城å»ø™®¾å¥ åŸºä»ªå¼éš†é‡ä¸¾è¡Œ,òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žå¾ˆè£òq¸å‚与了<strong>吕梁新城道èµ\照明工程å»ø™®¾</strong>,为其提供<strong>12¾cÏx™¯è§‚èµ\ç?/strong>,12¾cŒ™µ\ç?12¾c³çŽ‰å…°ç¯½{‰ç…§æ˜Žç¯å…?</p> <p><img border="0" alt="å±Þp¥¿å•æ¢æ–°åŸŽéš†é‡å¥ åŸºä»ªå¼çŽ°åœºå›? src="/uploadfile/20170324/20170324155810453.jpg"></p> <p align="center">å±Þp¥¿å•æ¢æ–°åŸŽéš†é‡å¥ åŸºä»ªå¼çŽ°åœºå›?/p> <p><img border="0" alt="å±Þp¥¿å•æ¢æ–°åŸŽ12¾cŒ™µ\灯现场图_商友照明" src="/uploadfile/20170324/20170324155954403.jpg"></p> <p align="center">å±Þp¥¿å•æ¢æ–°åŸŽ12¾cŒ™µ\灯现场图_商友照明</p> <p><img border="0" alt="吕梁新城12¾c³çŽ‰å…°ç¯çŽ°åœºç…§ç‰‡_商友照明" src="/uploadfile/20170324/20170324160059628.jpg"></p> <p align="center">吕梁新城12¾c³çŽ‰å…°ç¯çŽ°åœºç…§ç‰‡_商友照明</p> <p><img border="0" alt="吕梁新城12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯现场图_商友照明" src="/uploadfile/20170324/20170324160155770.jpg"></p> <p align="center">吕梁新城12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯现场图_商友照明</p> <p><img border="0" alt="吕梁新城12¾cŒ™µ\灯杆生äñ”现场图_商友照明" src="/uploadfile/20170324/20170324160536881.jpg"></p> <p align="center">吕梁新城12¾cŒ™µ\灯杆生äñ”现场图_商友照明</p> <p><img border="0" alt="吕梁新城12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯灯头亮灯测试_商友照明" src="/uploadfile/20170324/20170324160625828.jpg"></p> <p align="center">吕梁新城12¾cÏx™¯è§‚èµ\灯灯头亮灯测试_商友照明</p> <p><img border="0" alt="吕梁新城灯杆上的印章½‹†ä½“字“吕梁新城â€?商友照明合格è¯? src="/uploadfile/20170324/20170324163922732.jpg"></p> <p align="center">吕梁新城灯杆上的印章½‹†ä½“字“吕梁新城â€?商友照明合格è¯?/p> <p>本次å±Þp¥¿å•æ¢æ–°åŸŽé“èµ\照明工程所使用的部分照明灯具基本参数如ä¸?</p> <p>12¾c³çŽ‰å…°ç¯:</p> <p>灯杆:高度12¾cŸë€ç›´å¾?19*3.5厚、采用优质Q235热镀锌钢æ?/p> <p>灯体:表面¾læ‰“¼‚¨æŠ›å…‰å¤„理后å–ähˆ·å¤–优质氟¼„Ïx¼†</p> <p>灯头:上配2ä¸?50W钠灯å’?ä¸?50W钠灯ã€?ä¸?5W节能灯光æº?/p> <p>灯罩:4+1 大号PMMA奶白玉兰透光灯罩</p> <p>12¾cŒ™µ\ç?</p> <p>灯杆:高度12¾cŸë€ç›´å¾?19*3.5厚、采用优质Q235热镀锌钢æ?/p> <p>灯体:表面¾læ‰“¼‚¨æŠ›å…‰å¤„理后在喷户外优质氟碳æ¼?/p> <p>底åñ”:锥åŞ、热镀锌板成型</p> <p>光源:高压钠灯250Wã€?00W</p> <p>灯臂与主杆交接处印章½‹†ä½“字“吕梁新城â€?/p> <p>此次,商友照明助力吕梁新城道èµ\照明工程å»ø™®¾,作äؓä¸ÞZ¸€ä¸ªä»¥â€?span style="COLOR: #ff0000">信奉实业兴邦,做一家有助于½C¾ä¼šæŒç®‹˜q›æ­¥çš„照明äñ”品äñ”业链的百òq´è€å­—å?/span>”äؓ愿景目标的照明灯å…ïL”Ÿäº§åŽ‚å®?商友照明会努力做的更å¥?以更好的产品质量和专业的服务服务于广大新老客æˆ?</p> <p>更多<strong>景观路灯:</strong><a href="http://www.szjintianhong.com/ProdClass/DaoLuDengGan-30-1.html">http://www.szjintianhong.com/ProdClass/DaoLuDengGan-30-1.html</a></p><script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.aspx?id=1902"></script> <br> </div> </div> </div><div style="clear:both"></div></div> <script type="text/javascript" src="/inc/AspCms_Statistics.aspx"></script><div class="ld_footer hidden-md visible-lg-block hidden-xs hidden-sm"> <hr/> <div class="big"> <div class="ft_left fl"> <a href="/"><img title="òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸|室内/户外工程照明,路灯,景观照明,工厂照明节能攚w€ ä¸“å®? alt="òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸|室内/户外工程照明,路灯,景观照明,工厂照明节能攚w€ ä¸“å®? src="/Templates/cn/images/ft_logo.jpg"/></a> <h2>室内外工½E‹ç…§æ˜Žç¯å…·åˆ¶é€ å•†</h2> </div> <div class="ft_middle fl"> <h3>热销产品</h3> <p><a href="/ProdClass/LuDeng-107-1.html">路灯</a>|<a href="/ProdClass/JingGuanDeng-108-1.html">景观ç?/a>|<a href="/ProdClass/gaoganlighting-110-1.html">高杆ç?/a>|<a href="/ProdClass/tingyuandeng-109-1.html">庭院ç?/a>|<a href="/ProdClass/LED-GongKuangDeng-61-1.html">led工矿ç?/a>|<a href="/ProdClass/SuiDaoDeng-103-1.html">隧道ç?/a></p> </div> <div class="ft_right fl"> <img class="fl" title="òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸|室内/户外工程照明,路灯,景观照明,工厂照明节能攚w€ ä¸“å®? alt="òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸|室内/户外工程照明,路灯,景观照明,工厂照明节能攚w€ ä¸“å®? src="/Templates/cn/images/erlog.png" style="width:94px;height:auto;"/> <p>热线åQšçŽ‹¾lç† 13929249704</p> <p>传真åQ?769-23027556</p> <p>EmailåQ?a href="mailto:sales@cibs.net.cn">sales@cibs.net.cn</a></p> </div> <br/> </div> </div> <div class="ld_copyright hidden-md visible-lg-block hidden-xs hidden-sm"> <div class="big" style=" width: 1134px; overflow: hidden; height: 70px; line-height: 35px; text-align: center;"> <p class="">òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸(<b><a href="/News/NewClass-13-1.html">工程照明</a></b>,<b><a href="/ProdClass/JingGuanDeng-108-1.html">景观照明</a></b>,<b><a href="/ProdClass/LuDeng-107-1.html">路灯</a></b>,<a href="/ProdClass/outlighting-115-1.html" target="_blank">LED照明¾|?/a></b>,<b>照明灯具</b>品牌专家) 版权所æœ?<a target="_blank" rel="nofollow">¾_¤ICPå¤?2059743å?/a>   <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1274576629'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s13.#/stat.php%3Fid%3D1274576629%26show%3Dpic2' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </p> <p class="">地址:中国 òq¿ä¸œçœ?东莞市东城街道牛山外¾lå·¥ä¸šå›­ä¼Ÿå…´è·?å?</p><br/> </div> </div> <div class="banquan hidden-lg "> <p class="bq_nav"><a href="/About.html">关于商友</a>|<a href="/ProdClass/ProductClass-3-1.html">产品信息</a>|<a href="/News/NewClass-2-1.html">新闻动æ€?/a><br> <a href="/CibsService/NewClass-17-1.html">服务支持</a>|<a href="/News/NewClass-6-1.html">工程案例</a>|<a href="/Contact.html">联系我们</a><br></p> òq¿ä¸œå•†å‹ç…§æ˜Žæœ‰é™å…¬å¸ <a target="_blank" rel="nofollow">¾_¤ICPå¤?2059743å?/a><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_2060951'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s11.#/stat.php%3Fid%3D2060951%26show%3Dpic2' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><br>地址:中国 òq¿ä¸œçœ?东莞市东城街道牛山外¾lå·¥ä¸šå›­ä¼Ÿå…´è·?å? </div> <!-- WPA Button Begin --> <!--<script charset="utf-8" type="text/javascript" src="other/wpa.php?key=XzgwMDA1Mzc4OV80NTA3NTZfODAwMDUzNzg5Xw"></script>--> <!--WPA Button End --> <script type="text/javascript"> var _sogou_sa_q = _sogou_sa_q || []; _sogou_sa_q.push(['_sid', '204217-209861']); (function () { var _sogou_sa_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://"); var _sogou_sa_src = _sogou_sa_protocol + "hermes.sogou.com/sa.js%3Fsid%3D204217-209861"; document.write(unescape("%3Cscript src='" + _sogou_sa_src + "' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?c688273f7a25ac0944462246e8a06456"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <!-- WPA start --> <script id="qd30090874586b14c8031d0e083ffb52581325233d58" src="https://wp.qiye.qq.com/qidian/3009087458/6b14c8031d0e083ffb52581325233d58" charset="utf-8" async defer></script> <!-- WPA end --> <script> window.onload=function(){ $(function(){ //获取‹¹è§ˆå™¨å®½åº? var _width = $(window).width(); if(_width < 991){ $("#newBridge").remove() $("#nb_invite_wrap").remove() $("#nb_invite_tool").remove() $(".main").remove(); $(".lxb-container").remove(); $("#LXB_CONTAINER").remove() } });} </script><div class="footer"> <div class="foot foot-relative" id="foot"> <div class="foot-relative"> <a ><span class="commonfont"></span> <h3>地图</h3></a> <a href="tel:13929249704"><span class="commonfont"></span> <h3>电话</h3></a> <a ><span class="commonfont"></span> <h3>在线咨询</h3></a> <a href="/Contact.html"><span class="commonfont"></span> <h3>联系</h3></a> </div> </div> </div> <a href="http://www.szjintianhong.com/">国产丰满大波大屁股熟女,亚洲欧洲国产码专区在线观看,免费xxxxx大片在线观看,18以下岁禁止1000部免费</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>